Начало Карта на сайта
English

Управление

„Химимпорт” АД е с двустепенна система на управление в следния състав:

    Членове на Надзорния съвет на дружеството-майка са:

“Инвест Кепитъл” АД
Представлявано от Иво Каменов – Член на Надзорния съвет;

ЦКБ Груп ЕАД
Представлявано от Марин Митев – Член на Надзорния съвет;

Марияна Ангелова Баждарова - Член на Надзорния съвет;


    Членове на Управителния съвет на дружеството-майка са:

Цветан Ботев – Председател на Управителния съвет;
Александър Керезов – Зам. председател на Управителният съвет;
Иво Каменов – Изпълнителен директор и Член на Управителният съвет;
Марин Митев – Изпълнителен директор и Член на Управителният съвет;
Миролюб Панчев - Член на Управителният съвет;
Никола Мишев – Член на Управителният съвет;

„Химимпорт” АД се представлява от Изпълнителните директори Иво Каменов и Марин Митев заедно и поотделно.© Chimimport, Всички права запазени
Web Design Internet Marketing by ICYGEN