кои сме ние

Суиспорт България

Суиспорт България” АД е съвместно предприятие между Swissport International Ltd. и Бългериан Еъруейз Груп. Swissport International Ltd. предоставя наземни услуги на около 282 милиона пътника и 4,8 милиона тона карго годишно от името на около 850 клиента –компании в авиационния сектор.

Със своята работна сила от около 66 000 души персонал Swissport International Ltd. е активна на 303 летища в 48 държави на пет континента и генерира консолидирани оперативни приходи от 2,9 милиарда евро. От друга страна, Бългериан Еъруейз Груп е лидер в авиационния сектор в България, успешно интегриращ авиационните компании под един покрив.

„Суиспорт България” АД е фокусирана върху предоставянето на услуги по наземно обслужване ,включително обслужване на пътници, опериране на бизнес салони, перонно обслужване, услуги по антиобледеняване и зареждане с гориво на въздухоплавателни средства. През 2019г. „Суиспорт България“ АД започна опериране на Летище Бургас и Летище Варна. Летище София е най-голямото летище в България с трафик от над 7 милиона пътника годишно.

В „Суиспорт България” АД работят повече от 350 служители като компанията генерира приходи от над 5.5 милиона евро на годишна база. За да постигне целите си, „Суиспорт България” АД е фокусирана върху засилването на позициите си на пазара чрез предлагане на нови услуги и иновации в индустрията.