20 23

Придобиване на неконтролиращо участие в Дюфри София ООД

През 2023 г. Групата придобива дялово участие в размер 20 % в Дюфри София ООД с цел разширяване на предлаганата гама от услуги в областта на въздухоплаването и спомагателните му дейности.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
20 22

Учредяване на Имоти Бимас ЕООД

През 2022 г. Групата учредява ново дъщерно дружество Имоти Бимас ЕООД чрез апорт на недвижими имоти с цел оптимизиране на дейността в сектор „Морски и речен транспорт“, като се отделят дейности, различни от основната дейност и прехвърлянето им в сектор „Недвижими имоти и инженеринг“.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
20 21

През 2021 е учредено дружеството Порт Бимас ЕООД

През 2021 г. са продадени 8,17% от капитала на Асенова Крепост АД.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
20 20

През 2020 г. е учредено дружеството ФЛАЙ ЛИЙЗ ЕООД,

През 2020г. “България ЕР” АД сключва договор за покупка на финансов лизинг на 3 бр.самолети Ербъс А 320

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
20 19

Сключен договор за концесия на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“

Сключен договор за концесия на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост, влязъл в сила от 01 април 2019 г. и със срок от 35 години;

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
20 18

От 2018 г. групата е и оторизиран сервиз на Rolls-Royce Motor Cars.

От 2018 г. групата е и оторизиран сервиз на Rolls-Royce Motor Cars.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
20 17

Договор за продажба на инвестицията на „Зърнени храни България” АД

На 01 април 2017 г. с договор за покупко-продажба на акции и дялове е продадена инвестицията на „Зърнени храни България” АД в дъщерното дружество „Тексим трейдинг АД”.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
20 16

Групата е учредила ново дъщерно дружество

2016 - През 2016 г. е създадено дружеството "Ситняково – проектиране на имоти" ЕООД

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
20 15

Групата придобива контрол над дружество България Ер Мейнтананс ЕАД

Компанията „България Ер Меинтананс“ е основана на 06 януари 2015 г.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
20 14

„Химимпорт” придобива контрол над ОАО СК Итил Армеец

Групата на „Химимпорт” придоби контрол над застрахователната компания ОАО СК Итил Армеец със седалище в Казан, Руска федерация

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
20 13

„Бългериан Еъруейз Груп” придобива 42,50% от капитала на „Алфа Еърпорт Сървисиз”

„Бългериан Еъруейз Груп” придобива 42,50% от капитала на „Алфа Еърпорт Сървисиз” – съвместно дружество за летищен кетъринг с „Алфа Флайт Груп”, Великобритания и „Луфтханза Сървиз“ „Европа/Африка“, Германия

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
20 12

Вливане на „Еърпорт сървисиз” ЕООД в едноличния собственик на дружеството „Молет” ЕАД

На 10 януари 2012 г. групата прeхвърли част от дялово си участие в размер на 10% от капитала на „Ви Ти Си” АД, като по този начин намали своето участие в капитала на дружеството до 41,00%

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
20 11

Дружества от групата придобиват асоциирано участие в телевизията „България Он Ер”

На 3 януари бе приключен процесът по обединение на македонските търговски банки, собственост на групата – посредством вливането на „Статер банка” АД Куманово в „Централна кооперативна банка” АД, Скопие

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
20 10

„Проучване и добив на нефт и газ” АД придобива 100% от собствения капитал на „Химойл БГ” ЕООД

Приключва процесът по преобразуването чрез вливане на ПОД „Лукойл Гарант – България” АД в ПОАД „ЦКБ Сила”

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
20 09

„България Ер” АД придобива 45% от дружеството „Амадеус България” ООД

„Бългериън Авиейшън Груп” ЕАД приключва процеса по придобиване на еднолично участие в капитала на авиокомпания „Ер Бан”

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
20 08

„ЦКБ” АД завърши операцията по придобиването na „Силекс банка” АД

През първото тримесечие на 2008 г. „Централна кооперативна банка” АД завърши операцията по придобиването на мажоритарния пакет акции в македонската банка „Силекс банка” АД

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
20 07

„Химимпорт” АД спечелва търга за приватизация на „България Ер” АД

Комисията за финансов надзор издава лиценз на управляващо дружество „ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
20 06

„Химимпорт” АД придобива 99,13% от капитала на „Параходство българско речно плаване” АД

Основният капитал на „Химимпорт” АД е увеличен с 58,92 млн. лв., достигайки 118,92 млн. лв.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
20 05

Създават се подхолдингови структури

Създават се подхолдингови структури – „Българска корабна компания” ЕАД – за речен и морски транспорт и „Химимпорт Груп” ЕАД – за търговска и производствена дейност

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
20 04

Придобити са акциите на „Централен кооперативен съюз” в ЦКБ

„Химимпорт” АД обединява участията си в банковото дело

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
20 03

Основава се „Балкан Хемус Груп” ЕАД

Основава се „Балкан Хемус Груп” ЕАД

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
20 02

„Химимпорт” АД придобива ЗАД „Армеец” и ПОАД „ЦКБ-Сила”

„Химимпорт” АД придобива:

  • още 32,77% от „Централна кооперативна банка” АД,
  • 91,92% от капитала на ЗАД „Армеец”;
  • контролния пакет акции от капитала на ПОАД „ЦКБ-Сила”;

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
20 01

„Химимпорт” АД придобива „ЦКБ” АД

„Химимпорт” АД придобива 23% от капитала на „Централна кооперативна банка” АД

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
20 00

Завършва първият етап от преструктурирането на „Химимпорт” АД

Завършва първият етап от преструктурирането на „Химимпорт” АД 

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
19 97

„Химимпорт” АД се пререгистрира

„Химимпорт” АД се пререгистрира по чл. 277 от Търговския закон като холдингово дружество

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
19 95

Акционерният капитал на дружеството се разпределя

След приключване на продажбата на преференциалните акции акционерният капитал на дружеството се разпределя

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
19 94

Договор за продажба на 58,7% от капитала на „Химимпорт”

Агенцията за приватизация подписва договор с мениджърския екип на дружеството

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
19 93

Капиталът на дружеството е увеличен на 51,67 млн. лв.

Капиталът на дружеството е увеличен на 51,67 млн. лв.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
19 92

Увеличава се капитала на „Химимпорт” на 51,12 млн. лв.

Увеличава се капитала на „Химимпорт” на 51,12 млн. лв. 

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
19 90

Регистрира се акционерна фирма „Химимпорт”

Регистрира се акционерна фирма „Химимпорт”

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
19 89

Учредителен договор

На 21 юли е подписан учредителен договор, а на 19 октомври се провежда общо събрание на акционерите на АФ „Химимпорт”

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
19 85

Най-големият стокообмен в историята на предприятието

Достигнат е най-големият стокообмен в историята на предприятието – 8,5 млрд. долара

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
19 81

Повече от 125 продукта за износ

В продуктовата листа по износа фигурират повече от 125 различни позиции

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
19 77

Създава се ВТО „Химимпорт”

От ДТП „Химимпорт”, ВТП „Нефтохим” и ВТД „Лесоимпекс” се създава ВТО „Химимпорт”

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
19 69

В номенклатурата на „Химимпорт” са утвърдени 70 позиции по износа

В номенклатурата на „Химимпорт” са утвърдени 70 позиции по износа и 41 стокови групи по вноса.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
19 63

Първата реекспортна сделка в историята на компанията

Осъществена е първата реекспортна сделка

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
19 59

„Химимпорт” се слива с „Българска роза”

ДТП „Химимпорт” се слива с ДТПП „Българска роза”.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
19 50

Начало на износна дейност

Начало на износна дейност

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
19 49 Започва внос на медикаменти

Започва внос на медикаменти, медицински специалитети и инструменти

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
19 47 Внос на основни химикали

Внос на основни химикали, изкуствени торове, препарати за растителна защита

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
2023 г.
2022 г.
2021 г.
2020 г.
2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016 г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
2009 г.
2008 г.
2007 г.
2006 г.
2005 г.
2004 г.
2003 г.
2002 г.
2001 г.
2000 г.
1997 г.
1995 г.
1994 г.
1993 г.
1992 г.
1990 г.
1989 г.
1985 г.
1981 г.
1977 г.
1969 г.
1963 г.
1959 г.
1950 г.
1949 г.
1947 г.