• Александър Керезов Зам. председател на Управителният съвет
  • Цветан Ботев Председател на Управителния съвет
  • Иво Каменов Изпълнителен директор и Член на Управителният съвет
  • Марин Митев Изпълнителен директор и Член на Управителният съвет
  • Миролюб Панчев Член на Управителният съвет
  • Никола Мишев Член на Управителният съвет